Теодор, Теодора

Теодор, Теодора има имен ден на 4 Март 2017 - Тодоров ден, Конски Великден