Стоичко

Стоичко има имен ден на 27 Декември - Стефановден