Стана

Стана има имен ден на 27 Декември - Стефановден