Симо

Симо има имен ден на 3 Февруари - Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица