Нестор

Нестор има имен ден на 27 Октомври - Мчк. Нестор (МИШИ ПРАЗНИЦИ)