Моника

Моника има имен ден на 3 Февруари - Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица