Христо

Христо има имен ден на 25 Декември - Рождество Христово, Коледа